Galleri Id:i


En målning med måtten en gånger en meter eller femtio gånger femtio centimeter känns neutral och distinkt. Kvadraten blir del av en matematisk kalkyl och ett tecken för kulturell struktur. Eller kanske snarare ett tecken för en civilisatorisk struktur.

Ett plus ett, 1 + 1, adderade hela tal; uttänkta av människan för att skapa en mänsklig struktur, matematik. Det är traditionsbundna hela tal som tidigare även stod för samhälleliga helheter. Idag i en mer uppsplittrad värld använder vi oss av delade tal med många decimaler.


Den ena av färgerna som appliceras på hela den kvadratiska ytan, representerar kultur eller civilisation. Färg två – som motiviskt visar tecknet för växtlighet - är naturens strukturella agent som pekar på en annan helhet. Om människan inte funnits hade den senare varit den enda strukturen. Människan har med sin strävan att förstå och begripa skapat sina egna underliggande mönster och söker fortfarande med deras hjälp bemästra en kaotisk värld.


De två nedtonade färgerna i varje målning är 1+1. Förenade blir de ett sammansatt måleriskt verk. Vi ser denna tudelning på flera plan. Kan det bli en helhet av de två; 1+1=1?


Eller är 1+1= 3? Något nytt? Vad uppstår i ett rum med de innefattade verken? Något tredje, en ny helhet?