Akademiska sjukhuset

Rum att inspireras i - meditativt rum


Gestaltningsuppdrag Kapellet, Akademiska Sjukhuset, Uppsala


Jag har tänkt mig att kapellet skall vara en plats för givande samtal, konferenser och andra möten. 


Tyngdpunkten i min utsmyckning ligger på den stora bilden. Den visar Uppsala högar. Valet av motiv på denna bild pekar på betydelsen av att ha anknytning, en länk till den plats man befinner sig på.


Bilden skall ge ett igenkännande och en relation. Man kan tänka att man betraktar den gamla kyrkan och högarna på avstånd men i ett meditativt rum.  Man kan också tänka sig att kapellet är den gamla kyrkan - inuti den.  Det vill säga att man även här sitter i ett rofyllt rum.


De fyra färgade glasen skall ge inspiration genom färg och den struktur som finns i den. De skall ge ljus, värme och mjukhet åt rummet.


Tre målningar i korridoren utanför Kapellet.