Nollte ordningens 25 punkterFörvandlingen från punkt till Plats har ägt rum.


Ett besök på  var och en av dessa punkter ger erfarenhet av en Plats.

En ”ingen särskild plats”.


En Plats läses av, den mäts upp med sinnet. Platsen avskiljs från sin omgiv-

ning av beröring, hörsel, syn och lukt - den blir gripbar. Ett möte äger rum, ett själarnas möte. Språk skapas. Detta sker med alla punkter lika och mede var och en särskiljt. Platserna blir både en gemensamhet och unika på detta sätt. Varje Plats får sin egen formulering, sin egen uttrycksfullhet. Ett mått av vardera tyngd, stillhet, lätthet, motstånd, rörlighet, dramatik och så vidare formar varje Plats historia. Och historien är betydelsefull bara för besökaren.


Varje fotografi har en ”neutral laddning” - den visar att Platsen blivit sedd.

Betraktarens närvaro finns i bilden. Människans nakna blick finns i bilden.

Där finns både avståndet och närvaron. Bilderna betraktar dig.


Målningarna är som ögon – de har iris form. Varje monokrom yta hyser

mängder av mörker, ljus och färg. Som ett centrum (av allt detta) svävar de

strax ovan golvet bundna av tyngden mot jordens mitt. Varje målning har ett

koncentrerat uttryck. Dess strävan i rummet möter mest motstånd vertikalt.

Gruppen av målningar skapar även horisontell rörelse. Det gemensamma

talar på detta sätt. Lågmält och jordbundet.


Den dokumenterande videon presenterar avläsandet av Platserna. Den visar infångandet och intagandet av Platsen. Som i en gäckande lek eller ett

helvetiskt jagande drar formulerandet blicken efter sig runt runt. Denna cirkelrörelse går igen i målningarnas form och i punktens teckenform.


Skisserna, fotografierna och målningarna fanns då, de finns nu och sedan.

De finns som detta jagande efter formuleringen av sig själv. Det finns som

längtan, som tecken, som färg och slutlig bild. Och sedan..


Sedan är här och nu. Slutsatsen eller den egentliga början på fortsättningen

syns kring den senaste målningen och dess rum. Upplevelsen av Platsen –

att ta in den är det centrala.