Kärrtorps T-banestationALFAGLASEN - teckenalfabet på glas


Presentation.


Alfaglasen är tänkta att vara enkla och tämligen tidlösa så att de anpassas till den 50-talsmiljö som annars präglar station och omgivning, glasen återhålls färg- och formmässigt. Ändå ska de genom sin karakteristik förmedla en vacker och särpräglad känsla på stationen.


Varje glas är screentryckt och genom att ytorna maskas får varje glas en egen fiktiv teckenform. Formerna är tänkta att ha sin utgångspunkt i bitar av ben- eller brosk som abstraheras till tecken. Det är 28 tecken; lika många som i vårt alfabet och på så sätt kan det utgöra ett möjligt platsspecifikt ”alternativt” alfabet.


ALFA-glasen är placerade i en viss ordning från  a- ö, från entréhallens a i söder  utmed perrongen till dess spets i norr och bokstaven ö.


Formen på glasen är samma standard som finns i t-banetågen och härmar dessa på det sättet. Den formen utförs av gråmålat järn så som de konstruktioner som redan finns på perrongen.


Tecknen i alfabetet / ljuslådorna är placerade utifrån ett användarperspektivs  lämpliga platser. De ska snabbt kunna uppfattas och samtidigt kunna  vara inspirerande för väntande resenärer. Bilderna är tänkta att vara poetiska och fantasieggande. För omkringboende tilltalande och inte påträngande.


Färgerna är i huvudsak jordiga: guldockra, gulgrönt, mörkgrönt, vitt samt engelskt rött. De härdade glasen monteras i tre skikt där mittenskiktet alltid har en rispig eller flockig struktur. Mellan skikten kan dagsljuset tränga in och skapa rumslighet och på kvällstid vid mörkrets inbrott, när lådornas lysrör tänds skapas en upplyst rumslighet på stationen.