Huddinge sjukhusGestaltningsuppdrag – patologen – Huddinge sjukhus.


Med utgångspunkt från att det är personalen på sjukhuset som har tillgång

till dessa lokaler har jag gjort ett gestaltning som anknyter till detta.


Jag har tänkt mig det hela som ett samtal med personalen i en lite skämtsam

ton med inspiration från det arbete som bedrivs på avdelningen.

Jag har försökt hitta ett tilltalande, inspirerande och lättsamt uttryck.


Bilderna kan ses som förstoringar av celler eller andra mikroskopiska

strukturer. Alla motiv är fiktiva och till varje bild hör en text skriven på

latin. Skylten ger en beskrivning av vad man ser på bilden.

Associationen till det mikroskopiska förstärks genom att målningarna

ligger mellan två glas, som mikroskopets täckglas och objektglas.

Glasen får bilden att sväva i ett mikrokosmos - ljuset kan hitta in bakom glaset och förstärka känslan av rymd.


Varje bild är i sig en egen målning men där finns också en helhet, ett gemen-

samt språk som binder ihop gestaltningen i de långsträckta lokalerna.


Längs väggen som vetter mot arbetslokaler ger de expressiva och kontrast-

rika målningarna ett omväxlande intryck. Som en korrespondens till dessa

finns målningarna på den motsatta väggen (mot innergård).

De är monokroma strukturer som också har till uppgift att lugna och ge

andrum åt betraktaren. Målningarna kan förhoppningsvis också frikopplas

från medicinska associationer och ge inspiration och tankar åt andra håll.